Τα roller σκίασης διατίθενται για κάθε χώρο οικιακό ή επαγγελματικό.

Οι μηχανισμοί είναι ενισχυμένοι για να μπορούμε να έχουμε σωστή λειτουργία.

Οι τεχνικοί της εταιρείας μας, σας ενημερώνουν για τον μηχανισμό που θα πρέπει

να τοποθετηθεί. Κατασκευάζονται στις διαστάσεις που επιθυμεί ο πελάτης μας.