Οι μοκέτες οικιακής χρήσης δεν μπορούν να είναι τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο,

παρά μοκέτες οικονομικές οι οποίες όμως διαθέτουν και τις απαραίτητες προδιαγραφές.

Διατίθενται με οικολογικό υπόστρωμα ή ακόμα και με λάστιχο.

Η επιλογή ανήκει στον πελάτη μας