Μοκέτα Ariston 03

Οι μοκέτες οικιακής χρήσης δεν μπορούν να είναι τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο,

παρά μοκέτες οικονομικές οι οποίες όμως διαθέτουν και τις απαραίτητες προδιαγραφές.

Διατίθενται με οικολογικό υπόστρωμα ή ακόμα και με λάστιχο.

Η επιλογή ανήκει στον πελάτη μας