Μοκέτα Fern-900

Μπορεί συχνά να βλέπουμε μονόχρωμες μοκέτες όμως αυτό δεν είναι απόλυτο.

Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε μοκέτες ανάγλυφες, με όμορφα σχέδια, άλλοτε πιο απλά και διακριτικά

και άλλοτε πιο ιδιαίτερα.